©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

" Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс"-с үзүүлж буй үйлчилгээ

 • Хүүхэд
  • Хүүхдийн эрхийг нийгмийн бүхий л хүрээнд хангахад хяналт тавих.
  • Дүүргийн хүүхдийн холбоо, хүүхдийн төлөө зөвлөл, хууль зүйн хорооны үйл ажиллагааг хэвийн явуулах.
  • Хүчирхийлэлд өртсөн болон зорилтод бүлгийн хүүхдүүдэд хамгааллын болон урьдчилан сэргийлэх, нөхөн сэргээх үйлчилгээг үзүүлэх.
 • Гэр бүл
  • Гэр бүлийг хүчирхийллээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх.
  • Гэр бүлийн боловсрол, эераг харилцаа хандлагыг төлөвшүүлэх, сурталчилгаа мэдээллийг бэлтгэж нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах.
  • Гэр бүлд сэтгэл зүйн зөвөлгөө, мэдээлэл өгөх.
  • Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх.
 • Залуучууд

  15-34 насны нийгмийн үйлчилгээ зайлшгүй шаардлагатай байгаа өвсөр үе залуучуудын нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор дараах үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байна.

  • Амьдрах ухааны сургалт.
  • Бэлгийн болон цогц боловсрол олгох эрүүл мэндийн сургалт.
  • Компьютерийн анхан болон ахисан шатны сургалт.
Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.