©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

" Усан спорт сургалтын төв"-с үзүүлж буй үйлчилгээ

 • Анхан шатны сургалт /мэлхий сэлэлт/

  Бүрдүүлэх бичиг баримт:

  1. Эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг/цагаан хорхой, сүрье, 16-аас дээш насны эмэгтэй/мазок/
  2. Хувийн бэлтгэлээ бүрэн хангаж ирнэ. /усны хувцас, малгай, нүдний шил, бие угаагч, шампунь, саван, алчуур, тавчик/

  Үнийн тариф:

  1. Том хүн-95'000
  2. Хүүхэд-70'000

  Хөнгөлөлт 

  1. Гэр бүлээрээ /3 ба түүнээс дээш/ 10%
  2. Байгууллага, хамт олон /10 ба түүнээс дээш/ 15%
  3. Улирлаар 15%
  4. Фитнес бассей хамтдаа 10%
 • Дунд шатны сургалт /араар өврөөр даллах сэлэлт/

  Бүрдүүлэх бичиг баримт:

  1. Эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг/цагаан хорхой, сүрье, 16-аас дээш насны эмэгтэй/мазок/
  2. Хувийн бэлтгэлээ бүрэн хангаж ирнэ. /усны хувцас, малгай, нүдний шил, бие угаагч, шампунь, саван, алчуур, тавчик/

  Үнийн тариф:

  1. Том хүн-95'000
  2. Хүүхэд-70'000

  Хөнгөлөлт 

  1. Гэр бүлээрээ /3 ба түүнээс дээш/ 10%
  2. Байгууллага, хамт олон /10 ба түүнээс дээш/ 15%
  3. Улирлаар 15%
  4. Фитнес бассей хамтдаа 10%
 • Дээд шатны сургалт/эрвээхэй сэлэлт/

  Бүрдүүлэх бичиг баримт:

  1. Эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг/цагаан хорхой, сүрье, 16-аас дээш насны эмэгтэй/мазок/
  2. Хувийн бэлтгэлээ бүрэн хангаж ирнэ. /усны хувцас, малгай, нүдний шил, бие угаагч, шампунь, саван, алчуур, тавчик/

  Үнийн тариф:

  1. Том хүн-95'000
  2. Хүүхэд-70'000

  Хөнгөлөлт 

  1. Гэр бүлээрээ /3 ба түүнээс дээш/ 10%
  2. Байгууллага, хамт олон /10 ба түүнээс дээш/ 15%
  3. Улирлаар 15%
  4. Фитнес бассей хамтдаа 10%
 • Багш сонголт

  Бүрдүүлэх бичиг баримт:

  1. Эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг/цагаан хорхой, сүрье, 16-аас дээш насны эмэгтэй/мазок/
  2. Хувийн бэлтгэлээ бүрэн хангаж ирнэ. /усны хувцас, малгай, нүдний шил, бие угаагч, шампунь, саван, алчуур, тавчик/

  Үнийн тариф:

  1. Том хүн-95'000
  2. Хүүхэд-70'000
  3. Багш сонголт-120'000

  Хөнгөлөлт 

  1. Гэр бүлээрээ /3 ба түүнээс дээш/ 10%
  2. Байгууллага, хамт олон /10 ба түүнээс дээш/ 15%
  3. Улирлаар 15%
  4. Фитнес бассей хамтдаа 10%
 • Усан бассейн аврагч, арга зүйч бэлтгэх

  Бүрдүүлэх бичиг баримт:

  1. Эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг/цагаан хорхой, сүрье, 16-аас дээш насны эмэгтэй/мазок/
  2. Хувийн бэлтгэлээ бүрэн хангаж ирнэ. /усны хувцас, малгай, нүдний шил, бие угаагч, шампунь, саван, алчуур, тавчик/

  Үнийн тариф:

  1. Усан бассейн аврагч, арга зүйч-360'000

  Хөнгөлөлт 

  1. Гэр бүлээрээ /3 ба түүнээс дээш/ 10%
  2. Байгууллага, хамт олон /10 ба түүнээс дээш/ 15%
  3. Улирлаар 15%
  4. Фитнес бассей хамтдаа 10%
 • Чөлөөт сэлэлт

  Бүрдүүлэх бичиг баримт:

  1. Эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг/цагаан хорхой, сүрье, 16-аас дээш насны эмэгтэй/мазок/
  2. Хувийн бэлтгэлээ бүрэн хангаж ирнэ. /усны хувцас, малгай, нүдний шил, бие угаагч, шампунь, саван, алчуур, тавчик/

  Үнийн тариф:

  1. Чөлөөт сэлэлт цагаар том хүн-10'000, хүүхэд 8'000 

  Хөнгөлөлт 

  1. Гэр бүлээрээ /3 ба түүнээс дээш/ 10%
  2. Байгууллага, хамт олон /10 ба түүнээс дээш/ 15%
  3. Улирлаар 15%
  4. Фитнес бассей хамтдаа 10%
 • Фитнесс

  Бүрдүүлэх бичиг баримт:

  1. Эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг/цагаан хорхой, сүрье, 16-аас дээш насны эмэгтэй/мазок/
  2. Хувийн бэлтгэлээ бүрэн хангаж ирнэ. /усны хувцас, малгай, нүдний шил, бие угаагч, шампунь, саван, алчуур, тавчик/

  Үнийн тариф:

  1. Фитнес-40'000

  Хөнгөлөлт 

  1. Гэр бүлээрээ /3 ба түүнээс дээш/ 10%
  2. Байгууллага, хамт олон /10 ба түүнээс дээш/ 15%
  3. Улирлаар 15%
  4. Фитнес бассей хамтдаа 10%
Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.