©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

" Баянгол агропарк ОНӨТҮГ"-с үзүүлж буй үйлчилгээ

 • Үйл ажиллагааны чиглэл
  • Иргэдийн амралт, чөлөөт цагаа өнгөрөөх тохилог, эрүүл, таатай орчин бүрдүүлэх
  • Эко сургалтын лаборатори, практик дадлага явуулах анги танхим байгуулах
  • Бүх шатны сургуулиуд болон иргэдийн дунд тасалгааны цэцэг, мод, бут сөөг тарьж ургуулах зэрэг эко сургалт явуулах
  • Монгол орны цаг уур, орчин нөхцөлд таарсан мод, бут, сөөг, зүлэг болон цэцэг үржүүлэх үржүүлгийн талбай, хүлэмж байгуулах, гадаад орны болон ховордож буй ургамлын төрөл зүйлийг тарьж ургуулж сургалтанд ашиглах
  • Дүүргийн ногоон байгууламжийн судалгаа явуулах
Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.