©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Нийтлэгдсэн огноо: 2017-05-05

БАТЛАВ.

 БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙНЗАСАГ

ДАРГЫН ОРЛОГЧ                  Г.НАРАНГЭРЭЛ

 

                                                                                              2017 оны     дүгээр сарын     өдөр

 

2017  ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 

 

Товчагуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

2017 оны 4 дүгээр сарын 10 –ны өдрийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын дутууг холбогдох хэлтэс, албадаар биелэлтийг бүрэн хангуулж, эргэж мэдээлэх /татварын хэлтэс, замын цагдаа,цагдаагийн 1,2 хэлтэс, хороодын ажлын алба, онцгой байдлын хэлтэс”Баянгол шинэ өргөө”ОНӨТҮГ, Хүнс,худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс/Д.Энхцэцэг

14

Дүүргийн Тамгын газар

2

Нийслэлийн Цагдаагийн Газарт Баянгол дүүргийн 23 хороодод ажиллах бүрэлдхүүн  алба хаагчдийн  дутууг нөхөн томилох асуудлаар  албан бичиг хүргүүлэх /Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Х.Мөнхзул/

14

3

Баянгол дүүргийн дотоод аудитын албанаас хүргүүлсэн үүрэг даалгаврын биелэлтийг ханган хэрэгжүүлэх /Дүүргийн харьяа хэлтэс,албад,байгууллагууд/

14

4

Баянгол дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэж буй бүтээн байгууллатын орчимд оргил ачааллын үед цагдаа гаргаж, зохицуулалт хийх/Замын цагдаагийн хэлтэс/

14


ДҮҮРГИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.