©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Нийтлэгдсэн огноо: 2017-06-08

Товч агуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 5.2. дахь хэсэгт заасан “Сонгууль бэлтгэн явуулахад төрийн төв, орон нутгийн байгууллага, албан тушаалтан хууль тогтоомжийн дагуу туслалцаа үзүүлнэ” гэснийг хэрэгжүүлж ажиллах. /Хороодын  Засаг дарга нар/

14

Дүүргийн Тамгын газар

2

Нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалтын ажпын эрчмийг сулруулахгүй ажиллах, гэрээний хариуцлагыг шат шатанд өндөржүүлэх, сонгон шалгаруулалт зарлаагүй ажлуудыг 06 дугаар сарын 15-ны дотор бүрэн зарлах. /Худалдан авах ажиллагааны алба/

14

3

Хот тохижилт, цэвэрлэгээний ажлыг өглөөний 6:00 эхлүүлэх асуудлыг судлан танилцуулах. /тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс, “Баянгол шинэ өргөө”ОНӨААТҮГ/

14

4

Баянгол дүүргийн хийж,хэрэгжүүлж буй ажлыг иргэд олон нийтэд сурталчлах, тайлагнах зорилгоор ажиллуулж байгаа pajeхуудсуудыг дэмжин /like,shareхэлбэрээр/ ажиллаж хэвших/ Баянгол дүүргийн Тамгын газрын болон харьяа хэлтэс, ОНӨТҮГ-дын албан хаагчид /

14

5

Элчин сайдын яамдууд, Олон Улсын төлөөлөгчдийн хүрээнд зохион байгуулагдаж буй онцлох арга хэмжээний хамгаалалтанд тавих хяналтыг сайжруулах, гадаадын жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр / Цагдаагийн  1,2 дугаар хэлтэс ,Замын цагдаагийн хэлтэс/

14

6

Дүүргийн хэмжээнд “Толь” арга хэмжээг зохион байгуулан хэрэгжүүлэх /Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэс/

14

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.